Over onsBegonnen als wisselkantoor heeft Surichange NV zich opgewerkt tot een solide bankinstelling. Surichange Bank NV (SCB NV) heeft op 9 september 2010 haar eerste lustrum herdacht. De bank maakt een gestadige groei door.

Als bank wordt ernaar gestreefd om een ieder de juiste financiële kwaliteitsproducten aan te bieden. De SCB NV biedt een samenhangend pakket aan innovatieve bancaire beleggings- en verzekeringsproducten.Jaarlijks verwerkt SCB NV tientallen miljoenen euro’s uit Nederland die hun weg via onze bankinstelling het land binnenkomen. Deze geldovermakingen / overschrijvingen zijn een belangrijke aanvulling op het inkomen van veel Surinaamse gezinnen. De counterpart van SCB NV in Nederland is Suri-Change BV, die geldt als de grootste speler in geldovermakingen onder de Surinaams-Nederlandse gemeenschap.


Missie

Wij streven ernaar om op maat gesneden financiële producten aan te bieden. Daarnaast bieden wij een samenhangend pakket van innovatieve bancaire-, beleggings- en verzekerings-producten aan, dat is afgestemd op de eisen van vandaag en morgen. Wij richten ons hoofdzakelijk op de Surinaamse markt, waarbij wij ook de geldovermakingen (remittances) uit het buitenland mogelijk maken naar vrienden en families in Suriname.

Visie

Onze visie is de samenleving bij haar economisch streven te ondersteunen door zo optimaal mogelijk in te spelen op haar behoefte aan bancaire produkten en daarbij persoonlijke ondersteuning te bieden voor een zo goed mogelijke keuze tussen beschikbare alternatieven. Onze bank streeft hierbij een wederzijdse krachtige economische groei na.

Strategie

Ons beleid is gericht op een prudente maar innoverend gerichte groei, die optimaal past aan de markt omstandigheden en nauw aansluit op de behoeften van de markt, waardoor het marktaandeel van de bank gestadig word vergroot.

Kernwaarden

Onze kernwaarden om de strategische doelen te realiseren zijn:

Flexibiliteit

De continuïteit van ons bedrijf is afhankelijk van ons vermogen snel op maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen.

Teamgeest

Financiële dienstverlening blijft mensenwerk en samenwerken is een vereiste. Betrokkenheid, persoonlijk contact en waardering voor resultaten zijn kritische succesfactoren.

Integriteit

Een permanent verantwoordelijkheidsgevoel voor onze handelswijze en daarvoor aanspreekbaar.

Transparantie

Voor goede communicatie, eerlijkheid en vertrouwen is transparantie essentieel.